Helse, miljø og sikkerhet

I ESO Entreprenør sine prosjekter er menneskene viktigst! Vi er opptatt av å skape et miljø blant alle involverte parter i et prosjekt, der trivsel og trygghet på arbeidsplassen er viktigst.

Gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen jobber vi aktivt med å fremheve viktigheten av samarbeid mellom aktørene, renhold og ryddighet på byggeplassen, gode dialoger og tydelig ledelse. Det er en kjent sak at alle oppgaver utføres best når de utføres med glede.

Ingenting er viktigere enn sikkerheten til de ansatte. Derfor jobber vi aktivt med å skape et miljø der hensynet til den enkeltes sikkerhet er en selvfølgelighet. Risikoer må synliggjøres og gjennomføringer må planlegges, men aller viktigst er det at den enkelte er opptatt av at arbeidsoperasjoner, egne og andres, skal gjennomføres uten risiko for skader.

Overordnet målsetting er at alle skal gå uskadet hjem fra jobb – hver dag!