Helse, miljø og sikkerhet

I ESO Entreprenør sine prosjekter er menneskene viktigst! Vi er opptatt av å skape et miljø blant alle involverte parter i et prosjekt, der trivsel og trygghet på arbeidsplassen er viktigst.

Gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen jobber vi aktivt med å fremheve viktigheten av samarbeid mellom aktørene, renhold og ryddighet på byggeplassen, gode dialoger og tydelig ledelse. Det er en kjent sak at alle oppgaver utføres best når de utføres med glede.

Ingenting er viktigere enn sikkerheten til de ansatte. Derfor jobber vi aktivt med å skape et miljø der hensynet til den enkeltes sikkerhet er en selvfølgelighet. Risikoer må synliggjøres og gjennomføringer må planlegges, men aller viktigst er det at den enkelte er opptatt av at arbeidsoperasjoner, egne og andres, skal gjennomføres uten risiko for skader.

Overordnet målsetting er at alle skal gå uskadet hjem fra jobb – hver dag!

Covid-19 håndtering på våre byggeplasser. 

ESO Entreprenør er svært opptatt av å bidra til å bremse covid-19 spredningen. I vår virksomhet, inkludert på våre byggeplasser, har vi innført en rekke tiltak, herunder at vi skal etterleve de anbefalinger og retningslinjer som til enhver tid gis av helsemyndighetene og byggenæringens landsforbund (BNL).

Målsettingen med våre tiltak, utover å hindre spredning, er å sikre produksjon på byggeplassene slik at prosjektene kan utføres og overleveres iht planlagt fremdrift. Det er derfor viktig at alle involverte parter bidrar til å redusere risikoen for spredning ved å respektere retningslinjene på byggeplassen.